Kontakt

COMMENTS

  • Marthe Hauge

    Eg henvender meg på vegne av Medisinstudentenes Seksualopplysning i Bergen. Me driv seksualundervisning på ungdomsskular, vidaregåande skular, i bufellesskap og i asylmottak. I år er det me i Bergen som arrangerer eit årleg seminar der MSO frå Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim møtast for å samanlikna erfaringar samt auke kompetansen til våre undervisarar. I denne forbindelse søkjer me sponsorar, og lurer difor på kven ein eventuelt kan sende ein søknad til hjå dykk?

Leave a Comment

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>