Sleeves – Generellt

Heat Shrink Sleeves på Engelsk er en profileringsteknologi mye brukt i utlandet. Norge har vært litt i bakevja her, men fler og fler aktører har nå begynt å adoptere denne merketeknologien. Vi kan nå se sleeves på produkter fra Bla. Tine.

Sleeves gir en merking av produktet fra topp til bunn, mer eller mindre uavhengig av plastemballasjens form og krumninger. Design av produktets hele og fulle emballasje har nå fått en forholdsvis enkel og rimelig metode for gjennomføring.

Applikering av shrink-sleeves kan foregå i høy hastighet på dertil egnet applikator (se youtube video)

 

For mindre antall kan de leveres enkeltvis og påsettes for hånd.

Selve krympingen foregår i en IR eller dampovn (se youtube video)

Utforming, design og leveranse av shrinksleeves er litt mer omfattende og komplisert enn en vanlig etikett-leveranse men resultatet blir fortreffelig, delikat, og salget blir forhåpentligvis mangedoblet.

Norgesetikett leverer shrinksleeves i PET og PVC. PET for de tilfeller hvor man er avhengig av food grade mens PVC som er rimeligere brukes der dette ikke er noe tema og i non foods.

Vi kan tilby trykking i opptil 12 farger, også metallic og etterhvert med laserhologram. Vi kan og levere mindre sleeves som «security seal».